CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY

Ústav pro péči o matku a dítě

+420 296 511 826
+420 296 511 422
Podolské nábřeží 157, Praha 4

fetalnicentrum@upmd.eu
ultrazvuk@upmd.eu

Sledujte nás na sociálních sítích:

Představení

Centrum fetální medicíny je jediné centrum pro Českou i Slovenskou republiku nabízejicí nitroděložní operativní řešení některých specifických vývojových a funkčních vad v těhotenství. Jedná se především o specifické komplikace jednovaječných dvojčat, nicméně lze řešit výběrově i jiné vrozené vady u těhotenství jednočetných. Nejčastěší operací prováděnou v našem centrum je laserová ablace placentárních spojek. Jedná se o zákrok, kdy pomocí laserového paprsku nitroděložně přerušíme cévy na společně sdílené placentě jednovaječných dvojčat. Tyto cévy jsou zodpovědné za tzv. transfůzní syndrom, při kterém postupně přetéká krev od jednoho plodu ke druhému. Důsledkem tohoto procesu je oběhové přetížení jednoho a naopak dehydratace druhého z plodů. Pokud je tato situace neřešena, pak hrozí ztráta celého těhotenství. Úspěšnost našeho centra patří mezi nejlepší v rámci evropských pracovišť zabývající se touto problematikou. Druhým nejčastějším nitroděložním zákrokem je tzv. bipolární okluze pupečníku, která spočívá v uzavření toku v pupečníku u jednoho z plodů v důsledků růstového zaostávání. Tato situace je opět typická pro jednovaječná vícečetná těhotenství a je způsobena nestejnoměrným sdílením společné placenty. K této situaci se výjimečně uchylujeme v případě jediného možného řešení k záchraně alespoň jednoho z plodů. Mezi další operace prováděné v našem centru patří též tzv. radiofrekvenční ablace, kterou jsme jako první v České republice použili opět v rámci komplikací jednovaječných dvojčat. Nitroděložně lze operovat ve spolupráci s belgickým univerzitním pracovištěm v Lovani i výběrové vrozené vývojové vady u jednočetných těhotenství jako jsou brániční kýly a rozštěpové vady páteře. Z dalších operací lze řešit i různé typy výpotků a vrozené vývojové vady močového měchýře.

Najdete nás v krásné lokalitě pod Vyšehradem

Adresa

Podolské nábřeží 157
147 00, Praha 4

Kontakty

+420 296 511 422
fetalnicentrum@upmd.eu

Objednací doba

Pondělí - Pátek: 9:00 – 15:00