Specializovaná ultrazvuková vyšetření

Gynekologické ultrazvukové vyšetření

Na našem pracovišti zajišťujeme kompletní ultrazvukovou diagnostiku gynekologických onemocnění jako jsou odchylky děložní sliznice ( její zvýšení - hyperplazie, polypy), myomy
( svalové uzly na děloze), endometrióza, vrozené vývojové vady tvaru dělohy. Hodnotíme patologie v oblasti vaječníků a vejcovodů ( cysty, zánětlivé změny, nezhoubné a zhoubné nádory ). Provádíme diagnostiku komplikací po prodělaném potratu či porodu – tzv. zbytky po potratu či porodu ( rezidua).

Samozřejmostí je následná konzervativní či operační léčba zjištěných patologií na našem pracovišti.

Vyšetření v časném těhotenství

Pomocí ultrazvukového vyšetření je možné již velmi brzy po pozitivním výsledku těhotenského testu potvrdit těhotenství. Zásadní je zobrazení správného umístění zárodku v děloze (vyloučení mimoděložního těhotenství) a určení počtu zárodků. Podle velikosti zárodku též s velmi vysokou přesností určíme stáří těhotenství a předpokládaný termín porodu. Stanovení délky trvání těhotenství je nezbytné pro načasování screeningových vyšetření v těhotenství.

Specializovanou péči si zaslouží diagnostika a sledování vícečetných těhotenství. Kvalitní vyšetření ultrazvukem v I. trimestru těhotenství nám umožňuje stanovit o jaký typ vícečetného těhotenství se jedná a určit tak rizikovost tohoto těhotenství a plán kontrol k zachycení možných odchylek od normálního vývoje.

Superkonsiliární UZ

Plody s poruchou růstu (FGR – fetal growth restriction)

Porucha nitroděložního růstu plodu se vyskytuje přibližně 8% těhotenství. Můžeme ji rozdělit na časnou, kdy diagńoza je stanovena většinou již před 28.týdnem těhotensví či mnohem častější pozdní, která se vyskytuje v 90% všech případů. Naše centrum dlouhodobě spolupracuje s evropskými centry a lídry diagnostiky a managementu v problematice nitroděložní poruchy růstu plodu a navíc jsme součástí multicentrické randomizované studie, která má za cíl minimalizovat rizika těhotenství s touto diagnózou. Nejen díky této spolupráci aplikujeme nejnovější světové poznatky z této problematiky.

Plody s vrozenou vývojovou vadou

Díky Centru fetální medicíny máme možnost řešit výběrové vrozené vývojové vady již nitroděložně. Jedná se o vrozené vývojové vady uvedené v sekci Centrum fetální medicíny. K ostatním vadám morfologickým a genetickým postupujeme přísně individuálně v rámci tzv. perinatologických konzilií, které jsou založeny na základě multidispilinární spolupráce perinatolog – neonatolog- genetik – radiodiagnostik – ev. další specialista. Postupy, které jsou závěrem každého sezení s rodiči jsou diskutovány opakovaně v důstojných prostorách Centra prenatální diagnostiky.

Dvojčetná a vícečetná těhotenství

Naše pracoviště koncentruje vícečetná těhotenství nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Každým rokem zaznamenávám nárůst především monochoriálních (jednovaječných těhotenství) jak s fyziologickým průběhem, tak především s nerůznějšími komplikacemi, které řešíme v rámci Centra fetální medicíny ÚPMD.

Onkologická péče

Bez omezení provádíme veškerá onkogynekologická vyšetření pro nádory hrdla děložního, dělohy, vejcovodů, vaječníků případně vulvy dle mezinárodních diagnostických kritérií (ISUOG, IOTA) s okamžitou následnou léčbou v rámci specializovaného onkogynekologického centra ÚPMD. Samozřejmostí je diagnostika běžných benigních lézí jako jsou nesuspektní vaječníkové cysty, myomy, polypy apod. Objednat se lze na tel. 296 511 422 – Centrum prenatální diagnostiky.

Diagnostika hluboké pánevní endometriozy

Nově provádíme specializovaná vyšetření pro diagnózu hluboké pánevní endometriózy (DIE – deep infiltrating endometriosis). Toto relativně náročné vyšetření má za cíl co nejpřesněji odhadnout a naplánovat rozsah laparoskopického výkonu. Ultrazvukem lze spolehlivě odhalit ložiska v oblasti střevních kliček, vaječníků, močového měchýře, močovodů a ostatních částí malé pánve. Ve spolupráci se specializovanou ambulancí pro léčbu endometriózy tak tvoří komplex rychlé diagnostiky a následné léčby.
Objednat se lze na tel. 296 511 422 – Centrum prenatální diagnostiky.

Sonohysterografické vyšetření SHG

Toto ambulantní ultrazvukové vyšetření za pomocí kontrastní látky – fyziologického roztoku zobrazuje mnohem přesněji než běžné vyšetření vaginální sondou reliéf a eventuální patologie dutiny děložní, včetně jizev na děloze, nejčastěji pak případné defekty u pacientek po císařských řezech. Zákrok je bezbolestný, nevyžaduje žádnou přípravu, rizika a trvá cca 10 minut. Objednat se lze na tel. 296 511 309 – urogynekologická ambulance ÚPMD.

Sonohysterosalpingografie SHSG

Jedná se o neinvazivní vyšetření průchodností vejcovodů pomocí kontrastní látky Hy-Co-Sy především u pacientek řešených v rámci neplodnosti. Jedná se o cca 10 minutové ultrazvukové, bezbolestné a relativně přesné vyšetření, které nahrazuje klasickou laparoskopickou operaci průchodnosti vejcovodů, která zbytečně pacientku zatěžuje předoperační administrativou, operací, časovou náročností a případnými operačními komplikacemi. Pacientka se dozvídá výsledek okamžitě, ambulantně a lze bez prodlev. Objednat se lze na tel. 296 511 309 – urogynekologická ambulance ÚPMD.

3D zobrazení v těhotenství a gynekologii

Kromě klasických 3D záznamů Vašeho miminka využíváme naše moderní ultrazvukové přístroje k zobrazení patologií v těhotenství i gynekologii. Patří zde především diagnostika vrozených vývojových vad dělohy. V těhotenství lze pořídit jak fotografie, tak videozáznam Vašeho miminka, nejlépe v období od 25-30. týdne těhotenství. Objednat se lze na tel. 296 511 422 – Centrum prenatální diagnostiky.