CENTRUM PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY

Ústav pro péči o matku a dítě

+420 296 511 422
Podolské nábřeží 157, Praha 4
fetalnicentrum@upmd.eu

Pracovní tým centra prenatální diagnostiky ÚPMD

MUDr. Lubomír Hašlík
vedoucí pracoviště

MUDr. Jiří Vojtěch
zástupce vedoucího pracoviště

Bc. Ilona Nováková
staniční sestra

Fotografie z rekonstruovaného pracoviště centra prenatální diagnostiky ÚPMD