CENTRUM PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY

Ústav pro péči o matku a dítě

+420 296 511 422
Podolské nábřeží 157, Praha 4
fetalnicentrum@upmd.eu

Fotografie z rekonstruovaného pracoviště centra prenatální diagnostiky ÚPMD