3. trimestr (30.-32. týden)

Ultrazvukový screening vrozených vývojových vad ve III.trimestru provádíme ve 30-32.týdnu těhotenství. V rámci tohoto vyšetření hodnotíme odhadovanou hmotnost plodu, polohu plodu, uložení placenty a množství plodové vody. Doplňujeme také vyšetření dopplerovských parametrů v cévách mozku (arteria cerebri media) a pupečníku (arteria umbilicalis). Součástí screeningu je kontrola všech orgánových systémů a končetin plodu.

V tomto období jsme schopni určit nejen velikost a uložení plodu, množství plodové vody a uložení placenty, ale také vyselektovat a dále sledovat plody určitým způsobem ohrožené, např. plody s poruchou růstu - tzv. růstovou restrikcí (fetal grow restriction - FGR). U těchto plodů je kromě samotné biometrie (měření hmotnosti plodu) kladen důraz na měření dopplerovských průtokových parametrů (měření pulzatilního indexu v arteria cerebri media, arteria umbilicalis, ductus venosus a arteriae uterinae) a posouzení biofyzikálního profilu plodu. Díky námi získaným údajům, jsme schopni včas odhadnout fyzický stav plodu.