Informace pro odesílající gynekology ze zahraničí

  • Pojištěná těhotná si zajistí a vyplní formulář E112/S2: Žádost pojištěnce o udělení souhlasu s úhradou nákladů na plánované zdravotní služby v zahraničí EU (dostupný online na stránkách každé pojišťovny), doloží zdravotní dokumentací s vyjádřením doporučujícího odborného ošetřujícího lékaře ze specializovaného pracoviště (lékařskou zprávou) v dané zemi.
  • Jeden z údajů, které pojišťovna potřebuje je přibližná cenová kalkulace plánovaného výkonu včetně hospitalizace a transportu po výkonu. Přibližné náklady na celý proces provede pracovnice oddělení úhrad ÚPMD Ivana Hrubcová ivana.hrubcova@upmd.eu a takto vyplněný formulář elektronicky obratem odešle zpět pacientce či ošetřujícímu lékaři. Bude-li potřeba, jakkoliv pomůžeme s vyplněním žádosti. Tento S2 formulář těhotná předá své zdravotní pojišťovně, případně odešle prostřednictvím svého zákonného zástupce nebo odborného ošetřujícího lékaře.
  • Jakmile je S2 formulář pojišťovnou potvrzený, má těhotná nárok na poskytnutí a úhradu plánované péče za podmínek daných předpisy státu.
  • V případě, že je výkon natolik akutní, že v dané situace nelze čekat na vyjádření pojišťovny k předschválení úhrady výkonu, výkon provedeme primárně na našem pracovišti se zpětným doplněním výše uvedených formalit.

Formuláře pro slovenské pojišťovny:

Sledujte nás na sociálních sítích: