Výsledky našeho pracoviště

Nejčastější diagnózou, pro kterou nitroděložně intervenujeme, je transfuzní syndrom a selektivní růstové restrikce u vícečetných jednovaječných těhotenství. Kromě spektra operovaných těhotných z České republiky provádíme čím dál více výkonů i u pacientek ze zahraničí. Ojedinělé velmi komplikované případy jsme pro maximální bezpečnost pro matku i plody měli možnost transportovat a řešit se spolupracujícím centrem v Leuvenu za asistence našich lékařů. Naše výsledky z hlediska úmrtnosti a nemocnosti dětí v souvislosti s operačními výkony jsou srovnatelné se světovými centry zabývajícími se dlouhodobě touto problematikou a byly opakovaně prezentovány na konferencích. Samozřejmostí je špičková následná kontinuální neonatologická péče našich pediatrů a úzká spolupráce našeho týmu s rodiči. Výsledkem je více než stovka narozených dětí bez významného psychomotorického postižení, jejichž naděje na přežití bez provedení nitroděložní operace by byla velmi malá.

Výsledky CFM UPMD u diagnózy transfuzního syndromu: přežití obou plodů 71%, přežití alespoň jednoho plodu 91%