Diagnózy a spektrum prováděných intrauterinních výkonů:

Diagnózy:

 • Twin to twin syndrome (TTTS)
 • Selektivní růstová restrikce (sFGR – selective fetal growth restriction)
 • Twin reversed arterial perfusion (TRAP)
 • Hrudní výpotky, obstrukce vývodných močových cest
 • Redukce vicečetných těhotenství
 • Fetální anemie
 • Fetální tumory, plicní sekvestrace
 • Brániční hernie – výběrově intratracheální balónová
 • Rozštěpové vady neurální trubice
 • Laserová ablace placentárních spojek

Výkony:

 • Laserová ablace (koagulace) placentárních spojek
 • Bipolární okluze (uzávěr) pupečníku
 • Radiofrekvenční ablace
 • Aplikace fetoamniálních shuntů
 • Kordocentéza s možností intrauterinní transfuze
 • Výběrově LA, RFA
 • Výběrově intratracheální balónová obstrukce ve spolupráci s belgickým pracovištěm
 • Výběrově ve spolupráci s belgickým pracovištěm
 • bipolární okluze pupečníku, radiofrekvenční ablace