2. trimestr (20.-22. týden)

Screening VVV

Screening - vyhledávání vrozených vývojových vad se provádí mezi 18. – 22. týdnem těhotenstí. Ultrazvukové vyšetření v tomto období těhotenství spočívá v posouzení: uložení placenty, množství plodové vody, velikosti plodu, stavby jednotlivých orgánů plodu, délky děložního hrdla, měření průtoku v děložních cévách. Sledujeme jednotlivé orgánové skupiny, jejich stavbu a funkci. Tímto vyšetřením Ize vyloučit některé ze závažných vývojových vad postihujících například srdce, zažívací trakt, centrální nervový systém nebo pohybový aparát.

Superkonsiliární ultrazvukové vyšetření v těhotenství se zaměřuje na hodnocení a sledování plodů s poruchou nitroděložního růstu, detailní zhodnocení vrozených vývojových vad plodu a naplánování následné multidisciplinární péče o tyto plody, ultrazvukové vyšetření u vícečetných těhotenství. U poruch uložení placenty hodnotí nejen vztah k porodním cestám, ale i ke stěně děložní a podmiňuje způsob vedení porodu.

Fetální echokardiografie

Fetální echokardiografie – ECHO, je ultrazvukové vyšetření srdce plodu. Provádí se v rámci ultrazvukového screeningu v I. trimestru, kdy posuzujeme základní anatomii srdeční- obraz komor a síní, při dobrých akustických podmínkách i výtokové trakty srdce. V I.trimestru hodnotíme i tok na trojcípé chlopní,kdy zpětný tok může být podmíněn srdeční vadou nebo chromozomální odchylkou plodu. Při normálním nálezu v I.trimestru provádíme ECHO plodu v rámci II.trimestrálního ultrazvukového screeningu, kdy opět posuzujeme srdeční anatomii, komorový systém, komorové, síňové septum, výtokové trakty srdeční, aortální oblouk a kontrolujeme pravidelnost srdeční frekvence. Při záchytu vrozené srdeční vady, odesíláme pacientky k detailnímu zhodnocení vady a konzultaci do Dětského kardiocentra ve Fakultní nemocnici v Motole. Při normální nálezu ve II.trimestru, provádíme standardní kontrolu v rámci UZ screeningu ve III.trimestru.